16 maja 2020
Aktualne informacje związane z epidemią COVID -19 13 maja2020 r. Premier RP Informacja o ogłoszeniu III etapu znoszenia obostrzeń: https://www.premier.gov.pl/ wydarzenia/aktualnosci/rzad -oglosil-trzeci-etap-lagodzenia -obostrzen.html Senat RP Informacja o pracach w komisjach
16 maja 2020
Mediacja jest alternatywą dla postępowania sądowego. W ramach postępowania mediacyjnego możliwe jest wypracowanie przez strony rozwiązania, które zastąpi wyrok i będzie miało moc wyroku. Wszczęcie postępowania mediacyjnego przerywa bieg przedawnienia.

 

 

AKTUALNOŚCI