Aktualne informacje związane
z epidemią COVID
-19
13 maja2020 r.

 

Premier RP

Informacja o ogłoszeniu III etapu
znoszenia obostrzeń:

https://www.premier.gov.pl/
wydarzeni
a/aktualnosci/rzad
-oglosil-trzeci-etap-lagodzenia
-obostrzen.html

 

Senat RP

Informacja o pracach w komisjach
senackich
:

https://www.senat.gov.pl/
aktualnosci/art,12724,prace

-w-komisjach-senackich-13
-maja-2020-r-.html

 

Informacja o zakończeniu 10.
Posiedzenia Senatu:

https://www.senat.gov.pl/
aktualnosci/art,12722,10

-posiedzenie-senatu-czwarty
-dzien.html

 

Ministerstwo Rozwoju

Nowa normalność wytyczne dla
fryzjerów, kosmetyczek
i gastronomii
:

https://www.gov.pl/web/rozwoj/
nowa
-normalnosc--wytyczne-dla
-fryzjerow-kosmetyczek
-i-gastronomii

 

Już ponad 8,27 mld zł trafiło
do przedsiębiorców dzięki tarczy
antykryzysowej
:

https://www.gov.pl/web/rozwoj/
juz
-ponad-694-mld-zl-trafilo-do
-przedsiebiorcow-dzieki-tarczy
-antykryzysowej

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej

Informacja o uruchomieniu
specjalnego programu pożyczek
dla podmiotów ekonomii
społecznej
w związku z panującą
w kraju sytuacją społeczno

-gospodarczą wywołaną przez
epidemię
koronawirusa:

https://www.gov.pl/web/rodzina/
wiekszy
-budzet-na-wsparcie
-podmiotow-ekonomii-spolecznej

 

Ministerstwo Sprawiedliwości
Ministerstwo Sprawiedliwości
stawia na mediacje
:

https://www.gov.pl/web/
sprawiedliwosc/ministerstwo
-
sprawiedliwosci-stawia-na-
mediacje

 

Główny Inspektorat Sanitarny

Wytyczne przeciwepidemiczne
Głównego Inspektora
Sanitarnego z dnia 13 maja 2020 r.
dla gabinetów
świadczących
usługi
kosmetyczne i estetyczne
w trakcie epidemii SARS
-CoV-2:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/
wytyczne-przeciwepidemiczne
-glownego-inspektora-sanitarnego
-z-dnia-13-maja-2020-r-dla
-gabinetow-swiadczacych-uslugi
-kosmetyczne-i-estetyczne-w
-trakcie-epidemii-sars-cov-2/

 

Wytyczne przeciwepidemiczne
Głównego Inspektora Sanitarnego
z dnia 13 maja 2020 r. dla
funkcjonowania salonów
fryzjerskich w trakcie epidemii
SARS-CoV-2:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/
wytyczne-przeciwepidemiczne
-glownego-inspektora-sanitarnego
-z-dnia-13-maja-2020-r-dla
-funkcjonowania-salonow
-fryzjerskich-w-trakcie-epidemii
-sars-cov-2/

 

Wytyczne przeciwepidemiczne
Głównego Inspektora Sanitarnego
z dnia 13 maja 2020 r. dla
funkcjonowania gastronomii
w trakcie epidemii SARS-CoV-2:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/
wytyczne-przeciwepidemiczne
-glownego-inspektora-sanitarnego
-z-dnia-13-maja-2020-r-dla
-funkcjonowania-gastronomii
-w-trakcie-epidemii-sars-cov-2/

 

Wytyczne zamieszczone na
stronach poszczególnych
ministerstw we współpracy z GIS:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/
wytyczne-zamieszczone-na
-stronach-poszczegolnych
-ministerstw-we-współpracy-z-gis

 

 

Źródło: www.kirp.pl

 

COVID-19

16 maja 2020