Specjalizuję się w kompleksowym prowadzeniu spraw dotyczących roszczeń majątkowych, spraw rodzinnych oraz w prawie umów. Wspieram osoby zagrożone wykluczeniem oraz inicjatywy aktywizujące ludzi społecznie.

Prowadzę sprawy dotyczące rozliczeń wykonania umów, podziału majątku, działu spadku, zniesienia współwłasności, odszkodowań, odpowiedzialności ubezpieczycieli, czynów nieuczciwej konkurencji, prawa autorskiego, naruszeń dóbr osobistych.

W ramach kancelarii prowadzę również sprawy karne i administracyjne.

 

 

Do czego możesz mnie zaangażować ?

 

  • do rozeznania się w swoich prawach i obowiązkach,

  • do reprezentowania Ciebie w sądzie,

  • do sporządzenia lub weryfikacji dokumentu formalnego,

  • do prowadzenia w Twoim imieniu rozmów,

  • do ustalenia sposobu postępowania w Twojej sprawie,

  • do przeprowadzenia mediacji.

 

 

BLOG